چند رسانه ای

مجموعه آموزش ویدئویی دبیران زبان انگلیسی

در این مجموعه که توسط سه تن از دبیران برجسته کشور (جعفر دری، ابوالفضل قنبری و سراله دماوندی کمالی) تدریس شده است، بالغ بر ۲۰ تکنیک در کلیپ های یک دقیقه ای ارائه شده است. همچنین دو نمونه تدریس پیشنهادی برای قسمت هایی از کتاب Prospect 1 منتشر نمودیم که ...

ادامه نوشته »