نرم افزار رایانه

دانلود رایگان نرم افزار آموزش زبان پایه نهم Let’s Run

در ذیل لینک دانلود رایگان نرم افزار آموزش زبان پایه نهم Let’s Run که به همراه کتاب مربوه ارایه می شود قرار دادیم. برای استفاده ابتدا همه ی لینک ها را دانلود فرمایید و  پس از قرار دادن فایل ها در کنار هم فایل اول را برای خروج از حالت ...

ادامه نوشته »

دانلود رایگان نرم افزار آموزش زبان پایه هشتم Let’s Move

در ذیل لینک دانلود رایگان نرم افزار آموزش زبان پایه هشتم Let’s Move که به همراه کتاب مربوه ارایه می شود قرار دادیم. برای استفاده ابتدا همه ی لینک ها را دانلود فرمایید و  پس از قرار دادن فایل ها در کنار هم فایل اول را برای خروج از حالت ...

ادامه نوشته »

دانلود رایگان نرم افزار آموزش زبان پایه هفتم Let’s start

در ذیل لینک دانلود رایگان نرم افزار آموزش زبان پایه هفتم Let’s start که به همراه کتاب مربوه ارایه می شود قرار دادیم. برای استفاده ابتدا همه ی لینک ها را دانلود فرمایید و  پس از قرار دادن فایل ها در کنار هم فایل اول را برای خروج از حالت ...

ادامه نوشته »