همکاری در تالیف

با سلام و احترام

طرح راه‌اندازی گروه علمی آموزشی نویسندگان جوان “گنج”

از ابتدای راه اندازی این مجموعه، یکی از اهداف راه اندازی یک گروه علمی آموزشی با هدف تألیف و نگارش کتاب‌های علمی و آموزشی‌ مناسب برای همکاران و دانش‌ آموزان بوده است.

همکاران ارجمند توانایی های زیادی در تألیف و نگارش کتاب دارند و چه ایرادی دارد که خود در این راه قدم گذاشته و از مزایای مادی و معنوی کار بهره مند شوند؟؟؟!!!!

در این راستا با همکاری همکاران ارجمند انجمن ، اقدام به تالیف سه کتاب مرتبط با زبان پایه هفتم نمودیم که دو کتاب آماده بوده و مراحل اداری دریافت مجوز چاپ را سپری می کند.

هدف اصلی ما آن است که در تالیف کتاب‌ها از همکاران محترم بهره مند شده و ضمن پربار نمودن کتابها ، همکاران بیشتری از مزایای مادی و معنوی کار بهره مند شوند و هر دبیری از کتاب تالیفی خود و انجمن ما بهره مند شود.

لذا از کلیه همکاران عزیزی که مایل به همکاری هستند خواهشمندیم ضمن دانلود فرم پیوستی و پر نمودن کامل آن ، فرم را به پست الکترونیکی ganjpub@gmail.con ایمیل نمایند.

 

دانلود فرم همکاری در تالیف