درخواست برگزاری

قابل توجه همکاران گرامی

  1. همکاران شهرستان های مناطق محروم و شهرستان های کوچک می توانند با ارسال فرم کارگاه بدون هزینه ی حق التدریس مدرسان برزار نمایند.
  2. ترجیحا بهتر است برگزاری کارگاه در قالب برنامه های آموزش و پرورش و گروه های اموزشی باشد.
  3. شهرستان های کوچک ترجیحا با هماهنگی شهرستان های مجاور خود اقدام به ارسال درخواست برگزاری کارگاه نمایند تا تعداد شرکت کنندگان به حداقل ۴۰ نفر افزایش پیدا کند.
  4. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۱۷۳۲۳۲۰۸۹۹ تماس حاصل فرمایید.
  5. پس از تکمیل فایل زیر آن را به آدرس ganjpub@gmail.com ارسال نمایید.

دریافت فایل درخواست برگزاری کارگاه