درباره ی کارگاه ها

انتشارات نویسندگان جوان با هدف ارتقای سطح علمی همکاران فرهنگی عزیز در سطح کشور اقدام به برگزاری کارگاه می نمایند. این کارگاه های به صورت فعال در تعدادی از استان های کشور برگزار گردیده است. تا کنون کارگاه های ویژه دبیران زبان انگلیسی متوسطه اول در استان های تهران، البرز، مازندران، قم، گلستان، خراسان رضوی، فارس و سمنان برگزار گردیده است.

قابل ذکر است که این کارگاه برای درخواست های همکاران مناطق محروم که از طریق اداره یا دیگر نهاد ها حمایت نمی شوند  وبودجه ها و امکانات محیا نمی شود، به صورت کاملا رایگان برگزار می شود.

 

افتخار ما حضور در بین همکاران گرامی در سراسر مناطق کشور است.